És molt important que des que som nadons estiguem en contacte amb la música. La música és energia i, per tant, la seva vibració dona una informació molt bona al cervell del nadó tot i que ell encara no en sigui conscient. El contacte amb instruments i cançons produeix uns ancoratges molt positius en els hemisferis del cervell, així com també en les nostres emocions. El cervell del nadó recordarà el contacte musical positivament, i això el pot motivar -de més gran- a iniciar-se en l’aprenentatge musical, una activitat que treballa els dos hemisferis a la vegada. Està demostrat científicament que els nens que aprenen música o a tocar un instrument, tenen un rendiment més alt a l’escola, ja que des de ben petits treballen amb els dos hemisferis cerebrals.