Loading
977 66 87 48
650 850 580

Osteopatia i Fisioterapia

Què és la fisioteràpia?

La fisioteràpia és una professió sanitària regulada per la LOPS (Llei 44/2003 d'Ordenació de les Professions Sanitàries).

L'OMS defineix la fisioteràpia com una disciplina de la salut que avalua, planteja i porta a terme programes de rehabilitació per tal d'optimitzar disfuncions motores, síndromes dolorosos (tant aguts com crònics) i d'altres alteracions físiques relacionades amb malalties i altres discapacitats. El fisioterapeuta portarà a terme els seus objectius amb l'aplicació de diverses tècniques com la teràpia manual i l'exercici terapèutic, o també a partir de l'aplicació d'agents físics com ara aigua, electricitat, fred, escalfor, etc.

Segons la WCPT (Confederació Mundial per a la Fisioteràpia) l'objectiu de la fisioteràpia és l'optimització de la funcionalitat i mobilitat de l'organisme per tal d’obtenir un estat òptim de salut.

D'aquesta manera el fisioterapeuta intentarà promoure la qualitat de vida de la persona des de l'àmbit preventiu al mateix tractament, i sempre centrant la seva actuació en un abordatge bio-psico-social.

Què és l'osteopatia?

L'osteopatia és una aproximació terapèutica enfocada a la prevenció, promoció i manteniment de la salut de la persona. L'osteopatia aplica un model de valoració, avaluació i diagnòstic centrat en la persona, posant èmfasis a la interrelació-dependència dels diversos sistemes de l'organisme. L’osteopatia entén l'organisme com una unitat, treballa per al seu bon equilibri i per a millorar la seva funcionalitat. L'osteopatia no centra tota la seva atenció en la pròpia malaltia, sinó en la capacitat d'auto-curació del cos, i treballa per a facilitar-li el camí i que aquesta pugui mostrar-se amb el màxim potencial possible.

L'osteopatia basa la seva pràctica en la teràpia manual. Actualment s'entén com una teràpia de primera intenció, que també pot ser complementària a la medicina convencional que ja coneixem i amb la qual treballarà conjuntament per a millorar la salut general del pacient.