Loading
977 66 87 48
650 850 580

Neuropsicologia

La neuropsicologia és la branca de les neurociències que estudia les relacions entre cervell i conducta tant en persones sanes com les que han patit un dany cerebral.

A qui pot ajudar i a què pot ajudar la Neuropsicologia?

Treballem amb persones que vulguin millorar o potenciar les seves habilitats cognitives, però sobretot treballem per millorar els dèficits cognitius (dificultats en la memòria, atenció, funcions executives, llenguatge,...) causats per determinades patologies com demències, ictus, epilèpsia, tumors,... en adults i TDAH, dislèxia,
trastorns d’aprenentatge,... en infants.

Pretenem la màxima funcionalitat i autonomia de la persona tant rehabilitant aquelles funcions deteriorades com potenciant aquelles altres que són punts forts de la persona.

Dotem a la persona d’estratègies compensatòries i ajudes externes en els casos necessaris i facilitem l’adaptació a l’entorn.

Es treballa de forma multidisciplinar i coordinada amb els altres professionals del Centre i professionals externs.

https://centreintelment.com/wp-content/uploads/2019/11/imatge_nps-400x300.jpg