Loading
977 66 87 48
650 850 580

Coaching i assoliment d'objectius

S’acompanya el client en l’assoliment dels objectius, prèviament marcats, on a partir de diferents tècniques es genera motivació i es proporcionen eines per tal de poder aconseguir les metes que el propi client té. D’altra banda, s’entrena el funcionament de la ment per poder trobar els conflictes emocionals que generen un malestar tant físic, com emocional. També s’aprèn a gestionar les emocions i arribar a la resolució de les diferents problemàtiques que es poden presentar (problemes de parella, crisis d’identitat, malalties...).

Disposem de servei Skype per fer sessions terapèutiques prèviament pactades amb el client a distància, en el cas de clients que tenen dificultats per assistir per motius de desplaçament.

Serveis

  • Entrenament de la ment a nivell personal. L’entrenament es fa a partir d’una sèrie d’exercicis pràctics (relacionats amb aprendre a gestionar la pròpia vida), que es posen a disposició a consulta, per tal d’entendre el funcionament de la ment i de poder utilitzar-la d’una manera en que es puguin obtenir majors beneficis.
  • Entrenament de la ment a nivell professional
  • Assoliment d’objectius
  • Tractament per dependència emocional
  • Tractament per trastorns psicosomàtics
  • Orientació al canvi
  • Capacitat d’afrontar les crisis de parella
  • Capacitat d’afrontar les crisis personals i d’identitat
  • Capacitat d’afrontar les crisis a l’empresa
  • Aprendre com, a través de la ment, es pot focalitzar l’energia de tal manera que ens permeti emetre la vibració adequada i així obtenir un punt d’atracció òptim que ens ajudi a assolir els objectius que ens plantegem.

Es pretén donar un nou significat a les diferents experiències de la vida, de manera que ens aportin un missatge enriquidor que pugui ajudar a obtenir millores personals (com per exemple poder donar una nova perspectiva a un problema). Cal tenir sempre en compte que tot comença a la ment i que fent un bon entrenament mental podem aconseguir uns beneficis a curt termini.

https://centreintelment.com/wp-content/uploads/2018/02/coaching3-400x300.jpg
https://centreintelment.com/wp-content/uploads/2018/02/coaching2-400x300.jpg
https://centreintelment.com/wp-content/uploads/2018/02/coaching1-400x300.jpg