“Com que faci el que faci, no serveix de res és millor que no faci res i que no m’esforci”, aquesta conducta s’anomena indefensió apresa i és un procés on hi arriben moltes persones, tant adults com nens. Què és el que facilita que algú pateixi indefensió apresa? La resposta és una baixa autoestima que ve derivada dels missatges negatius que la persona ha rebut del seu entorn rere cada intent per aconseguir un objectiu. Aquests missatges el que fan és que l’individu cregui que tot allò que fa ho fa malament, i com que el resultat sempre serà negatiu, és innecessari que s’esforci perquè mai aconseguirà res.

Quan algú arriba en aquest punt, ens està indicant que la seguretat en un mateix està penjant d’un fil. El que més necessita la persona que pateix indefensió apresa, és reforçar qualsevol conducta positiva que faci, per petita que sigui, ja què a poc a poc l’ajudarem a millorar el seu diàleg intern, valorant que hi ha moltes coses que és capaç de fer. Aquesta és la millor manera de poder ajudar: valorar i transmetre aquelles qualitats que té l’altre. Garantir una forta autoestima és la millor medicina.

Aroa Mateo
Psicòloga infanto-juvenil i d’adults