Fa cosa d’uns anys, quan sentia la paraula “excel·lència” tenia la impressió que es tractava d’alguna cosa majestuosa, gran i, per tant, difícil d’aconseguir. És una paraula que s’utilitza  per dirigir-nos a persones que ocupen un càrrec important segons marquen els protocols establerts per la societat.

Ara, per mi, l’excel·lència es defineix com la capacitat de fer les coses el màxim de bé possible, cuidant tots els detalls per garantir l’èxit.

En l’àmbit de les relacions: hem de tractar a les persones amb la màxima excel·lència, és a dir, amb amabilitat, empatia, comprensió, afecte… D’aquesta manera establim uns vincles molt més afectius, satisfactoris els quals ens permeten mantenir una bona entesa.

A la feina, davant els projectes i les nostres il·lusions: hem de mirar totes les possibilitats, i agafar aquella que ens portarà a fer allò que volem de la millor manera possible, pensant bé com cal portar-la a terme perquè tots hi sortim guanyant.

Per això davant qualsevol persona, feina o projecte m’aturo: I PENSO QUINA ÉS LA MILLOR OPCIÓ!

Encarnita González
Directora del Centre Intelment