Les cefalees són un motiu de consulta habitual als centres d’OSTEOPATIA i FISIOTERÀPIA.

Algunes vegades les cefalees són l’únic símptoma del qual es queixa el pacient, però en d’altres van acompanyades d’altres dolors, com el dolor cervical. És necessari distingir quin tipus de cefalea mostra el pacient per escollir el millor abordatge terapèutic. De manera general es poden distingir dos grans grups, aquelles on la cefalea és una entitat clínica per ella mateixa (cefalea primària: migranya, cefalea tensional, cluster…) o aquelles on la cefalea és conseqüència d’una altra alteració (cefalea secundària: cefalea cervicogènica, càncer, articulació temporomandibular…)

Una de les més comunes a consulta i que té més bons resultats terapèutics és la CEFALEA CERVICOGÈNICA. Per saber si som davant d’una cefalea cervicogènica s’han de donar “alguns” dels següents punts:

  • Dolor de predominança dreta o esquerra (NO SIMÈTRIC).
  • Cefalea acompanyada de dolor cervical.
  • El dolor comença a les cervicals i s’estén per la part de darrere del crani, podent arribar fins a l’ull.
  • La intensitat del dolor cervical té relació amb el dolor al cap.
  • Alguna limitació de la mobilitat cervical.

El tractament osteopàtic i l’exercici terapèutic són una bona solució per aquest tipus d’alteració.

Nil Bernadó
Osteòpata i fisioterapeuta